Prebiehajúce konania

Fyzické osoby (malé konkurzy)

 • František Satina, Morovnianska cesta 1731/37, 972 51 Handlová
 • Tibor Karady, Zámocká 23/14, 019 01 Ilava - Klobušice
 • Radovan Sadloň, Podhradie 72, Podhradie 972 42
 • Jozef Kútny, Škvarna 364/2, 971 01 Prievidza
 • Róbert Dömötör, Budovateľská 1319, 925 21 Sládkovičovo, IČO 14 066 998
 • Eva Satinová, Morovnianska cesta 1731/37, 972 51 Handlová
 • Emília Kováčiková, P. O. Hviezdoslava 64/31, 018 51 Nová Dubnica
 • Jana Zvěřinová, Pod hájom 1098/105, 018 41 Dubnica nad Váhom

Právnické osoby

 • EDEN, s.r.o., „v konkurze“, Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Mothiva, s.r.o., „v konkurze“, Bakalárska 38/4, 971 01 Prievidza
 • VIS MAIOR TILLES s.r.o. „v konkurze“, Okrajová 959/2, 972 01 Bojnice
 • Jaroslav Antala AGROGARMA, Dlhá 232/131, Bystričany
 • Salvia Holding s.r.o. „ v konkurze “, Mnešická 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Zastupovanie veriteľov

 • Sibamac, a.s. „ v reštrukturalizácií“, Vajnorská 25, Bratislava
 • ETOP-TRADING a.s. „ v reštrukturalizácií, Skuteckého 17, Banská Bystrica
 • Harcek a spol., s.r.o. v reštruktruralizácií, cesta do Rudiny 2234, Kysucké Nové Mesto

Ukončené konkurzy

 • A-tech Slovakia, spol. s.r.o., Považská Bystrica
 • VVED s.r.o., v „konkurze“, Domaniža
 • Paldi s.r.o. „v konkurze“, Diviaky nad Nitricou
 • Sedops s.r.o. „ v konkurze“, Trenčín
 • Miroslav Hajas HDK, Ilava
 • Róbert Foltán VALMONT, Partizánske