Kto sme?

Náš tím je tvorený mladými ambicióznymi právnikmi, ktorí disponujú bohatými znalosťami konkurzného práva, a to ako v oblasti praktickej stránke – kde náš tím vykonáva funkciu správcu konkurznej podstaty (konkurzní a reštrukturalizační správcovia) ako i v oblasti teoretickej a to odbornými znalosťami konkurzného práva, kde zastupujeme veriteľov ako advokáti a poskytujeme tak komplexné právne poradenstvo v danom odbore práva ako aj iných právnych odvetviach.

Náš tím je pripravený profesionálne, na vysokej úrovni a s odbornou starostlivosťou vykonávať funkciu správcu v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, s poukazom na konanie o oddĺžení, ktoré nasleduje po úspešnom ukončení konkurzného konania fyzických osôb (tzv. osobného bankrotu).

Máte otázku? Neváhajte nás kontaktovať, sme tu pre Vás »

Ponúkame Vám

 • právne poradenstvo v konkurzných
  a reštrukturalizačných konaniach
 • návrhy na vyhlásenie konkurzu
  a povolenie reštrukturalizácie
 • zastupovanie veriteľov v konkurznom
  a reštrukturalizačnom konaní
 • prípravu reštrukturalizačných posudkov
  a plánov
 • uplatňovanie pohľadávok v konaní
 • komplexné právne poradenstvo správcom
 • komplexné právne poradenstvo širokej verejnosti

Zobraziť kompletnú ponuku služieb »