Ponúkame Vám

  • právne poradenstvo v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach
  • vypracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu - fyzické osoby (osobný bankrot, oddĺženie), právnické osoby
  • vypracovanie návrhu na povolenie reštrukturalizácie
  • zastupovanie veriteľov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
  • príprava reštrukturalizačných posudkov a reštrukturalizačných plánov
  • uplatňovanie pohľadávok v konkurznom / reštrukturalizačnom konaní
  • zastupovanie v konaniach vyvolaných (incidenčné, excidančné konania), resp. súvisiacich s konkurzom alebo reštrukturalizáciou
  • komplexné právne poradenstvo správcom (vedenie spisovej agendy, činnosti pri plnení povinností správcu)
  • komplexné právne poradenstvo širokej verejnosti o konkurzných konaniach, prípadne v rámci reštrukturalizácií

Ak máte o naše služby záujem, kontaktujte nás »