JUDr. Alojz Žitník

 • advokát
 • konkurzný a reštrukturalizačný správca

Zápis v zozname správcov vedenom MS SR č. 485/2005, MS SR Bratislava

Vzdelanie

 • Zápis v zozname správcov MS SR, 2003
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, JUDr.
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Mgr.

Jazyky

 • anglický jazyk - aktívne

JUDr. Miroslava Žitníková

 • advokát
 • konkurzný a reštrukturalizačný správca

Zápis v zozname správcov vedenom MS SR č. 1394/2010, MS SR Bratislava

Vzdelanie

 • Doktorandské štúdium, PhD., 2010 - súčasnosť
 • Zápis v zozname správcov, 2010
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, JUDr.
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Mgr.

Právna prax

 • jún 2009 - 2012 - advokátsky koncipient

Jazyky

 • anglický jazyk - aktívne

JUDr. Vladimír Žitník

Zápis v zozname správcov vedenom MS SR č. 1393/2010, MS SR Bratislava

Vzdelanie

 • Doktorandské štúdium, PhD., 2010 - súčasnosť
 • Zápis v zozname správcov, 2010
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, JUDr.
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Mgr.

Právna prax

 • jún 2009 - súčasnosť - advokátsky koncipient

Jazyky

 • anglický jazyk - aktívne

Čo nás charakterizuje?

 • profesionalita
 • vysoká úroveň
 • odborná starostlivosť
 • znalosti preverené praxou

 

Partnerské weby

Advokáti Považská Bystrica

Reality pre všetkých